Regulamin IV Koktajlu Kobiet Sukcesu:

Postanowienia ogólne:
• Organizatorem III Koktajlu Kobiet Sukcesu jest FIMEDIA Monika Rebelak będąca właścicielem portalu www.obcasy.pl, pod adresem: ul. Obrazkowa 2 lok. 3 Warszawa 03-188, NIP: 867-181-59-92.
• Podczas IV Koktajlu Kobiet Sukcesu zastosowanie ma niniejszy regulamin, a w sprawach nim nieobjętych prawo powszechnie obwiązujące, szczególnie Kodeks Cywilny.
• IV Koktajl Kobiet Sukcesu odbędzie się w dniu 23 maja w godzinach 13.00-22.00 w Studio Digital Knowledge Village przy ulicy Puławskiej 457 w Warszawie.
• Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest obowiązkowe przed udziałem w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z wydarzenia osób, które nie zastosują się do regulaminu.

Warunki uczestnictwa:
• Warunkiem uczestnictwa w IV Koktajlu Kobiet Sukcesu jest:
– wypełnienie i zaakceptowanie  formularza zgłoszeniowego na stronie wydarzenia: http://koktajlkobietsukcesu.pl/kontakt
– okazanie otrzymanego drogą meilową zaproszenia w formie drukowanej lub elektronicznej

Bezpieczeństwo:
• Za bezpieczeństwo w czasie wydarzenia odpowiada organizator i administrator – Digital Knowledge Village, Fundacja Obserwatorium Zarządzania
• Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich wytycznych i poleceń organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzenia osób, które nie zastosują się do wytycznych i zaleceń organizatora.

Dane osobowe:
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z wydarzeniem przez zaznaczenie następujących deklaracji w formularzu zgłoszeniowym na stronie wydarzenia: http://koktajlkobietsukcesu.pl/kontakt

• „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Koktajlu Kobiet Sukcesu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrazkowej 2, w celu korzystania z prowadzonej przez organizatora usługi „Newsletter KKS i Obcasy.pl”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter”
• „Wyrażam zgodę na dopisanie adresu mailowego do newsletter oraz przesyłanie treści redakcyjnych, marketingowych oraz handlowych przez organizatora oraz jego partnerów biznesowych podczas Koktajlu Kobiet Sukcesu”
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Fimedia będącą właścicielem serwisu www.obcasy.pl, www.koktajlkobietsukcesu.pl z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Obrazkowa 2 lok 3, NIP 867-181-59-92.

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od serwisu www.obcasy.pl wszelkich informacji związanych z wykorzystaniem Usług, w tym handlowych (reklamowych i markietingowych) służących celom statystycznym w szczególności badaniu satysfakcji z wykonanej usługi (Koktajl Kobiet Sukcesu) w trybie wiadomości elektronicznych lub z wykorzystaniem adresu e-mailowego podanych przeze mnie firmie Fimedia w trakcie rejestracji lub korzystania z usługi.

* Wyrażam zgodę na na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, w ramach sesji fotograficznych i nagrań przeprowadzonych w dniu 23 maja 2019 r. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych,Social mediach, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem
*Wyrażam zgodę na dopisanie adresu meilowego do newslettera oraz przesłanie treści redakcyjnych i marketingowych przez organizatora oraz jego partnerów biznesowych podczas Koktajlu Kobiet sukcesu
*Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. FIMEDIA) niezbędnym do wykonywania przez Serwis działalności w obszarze wydawniczym zgodnie z należytymi standardami przy jednoczesnej realizacji Państwa interesu w ramach wykonywania Państwa działalności zawodowej.

• Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich usunięcia poprzez rodo@obcasy.pl.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w wydarzeniu.

Reklamacje:
• Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje przesłane listownie na adres korespondencyjny organizatora: Obcasy.pl, ul. Obrazkowa 2/ 3, piętro 1, 03-188 Warszawa
• Organizator ma 14 dni na ustosunkowanie się do danej reklamacji.

Top