Formularz zgłoszeniowy

Twoje stanowisko w firmie*

Nazwa firmy*

Imię i nazwisko*

Adres e-mail*

Telefon*

Temat*

Treść wiadomości*

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Fimedia będącą właścicielem serwisu www.obcasy.pl, www.koktajlkobietsukcesu.pl z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Obrazkowa 2 lok 3, NIP i Regon

*Wyrażam zgodę na otrzymywanie od serwisu www.obcasy.pl wszelkich informacji związanych z wykorzystaniem Usług, w tym handlowych (reklamowych i markietingowych) służących celom statystycznym w szczególności badaniu satysfakcji z wykonanej usługi (Koktajl Kobiet Sukcesu) w trybie wiadomości elektronicznych lub z wykorzystaniem adresu e-mailowego podanych przeze mnie firmie Fimedia w trakcie rejestracji lub korzystania z usługi.

* Wyrażam zgodę na na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku, w formie fotografii, w ramach sesji fotograficznych i nagrań przeprowadzonych w dniu 23 maja 2019 r. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych,Social mediach, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem

*Wyrażam zgodę na dopisanie adresu meilowego do newslettera oraz przesłanie treści redakcyjnych i marketingowych przez organizatora oraz jego partnerów biznesowych podczas Koktajlu Kobiet sukcesu

*Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” (tj. FIMEDIA) niezbędnym do wykonywania przez Serwis działalności w obszarze wydawniczym zgodnie z należytymi standardami przy jednoczesnej realizacji Państwa interesu w ramach wykonywania Państwa działalności zawodowej.

Top