Regulamin III Koktajlu Kobiet Sukcesu:

Postanowienia ogólne:
• Organizatorem III Koktajlu Kobiet Sukcesu jest FIMEDIA Monika Rebelak będąca właścicielem portalu www.obcasy.pl, pod adresem: ul. Obrazkowa 2 lok. 3 Warszawa 03-188, NIP: 867-181-59-92.
• Podczas III Koktajlu Kobiet Sukcesu zastosowanie ma niniejszy regulamin, a w sprawach nim nieobjętych prawo powszechnie obwiązujące, szczególnie Kodeks Cywilny.
• III Koktajl Kobiet Sukcesu odbędzie się w dniu 24 maja w godzinach 10.30-17.30 w Studio Digital Knowledge Village przy ulicy Puławskiej 457 w Warszawie.
• Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest obowiązkowe przed udziałem w wydarzeniu. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z wydarzenia osób, które nie zastosują się do regulaminu.

Warunki uczestnictwa:
• Warunkiem uczestnictwa w III Koktajlu Kobiet Sukcesu jest:
– wykupienie biletu w cenie 49 zł za pośrednictwem strony wydarzenia: http://koktajlkobietsukcesu.pl/kup-bilet
– wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie wydarzenia: http://koktajlkobietsukcesu.pl/kontakt
– okazanie otrzymanego drogą meilową zaproszenia w formie drukowanej lub elektronicznej

Bezpieczeństwo:
• Za bezpieczeństwo w czasie wydarzenia odpowiada organizator i administrator- Digital Knowledge Village, Fundacja Obserwatorium Zarządzania
• Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich wytycznych i poleceń organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z wydarzenia osób, które nie zastosują się do wytycznych i zaleceń organizatora.

Dane osobowe:
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z wydarzeniem przez zaznaczenie następujących deklaracji w formularzu zgłoszeniowym na stronie wydarzenia: http://koktajlkobietsukcesu.pl/kontakt
• „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Koktajlu Kobiet Sukcesu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obrazkowej 2, w celu korzystania z prowadzonej przez organizatora usługi „Newsletter KKS i Obcasy.pl”. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi Newsletter”
• „Wyrażam zgodę na dopisanie adresu mailowego do newsletter oraz przesyłanie treści redakcyjnych, marketingowych oraz handlowych przez organizatora oraz jego partnerów biznesowych podczas Koktajlu Kobiet Sukcesu”
• Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich usunięcia poprzez rodo@obcasy.pl.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w wydarzeniu.

Reklamacje:
• Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje przesłane listownie na adres korespondencyjny organizatora: Obcasy.pl, ul. Obrazkowa 2/ 3, piętro 1, 03-188 Warszawa
• Organizator ma 14 dni na ustosunkowanie się do danej reklamacji.

Top