warsztat-2„Hot spot” czyli co sprzedajesz swojemu rozmówcy? Trening oswajania emocji, pracy pod presją i rozpuszczania stresu.
zajęcia prowadzone przez Adama Adamonisa

Absolwent Akademii Teatralnej, aktor, trener. Specjalizuje się treningach służących zapobieganiu negatywnym skutkom stresu i pracy pod presją. Prowadzi warsztaty budowania relacji i komunikacji opartej na oswajaniu emocji i autentyczności. Opracował własną metodę na pracę ze stresem, w której wykorzystuje techniki pracy z ciałem.

Na sesje indywidualne przychodzą do niego osoby, które m. in. pracują pod dużą presją, poszukują narzędzi do odblokowania stresu, przygotowują się do prowadzenia programów telewizyjnych czy do trudnych wystąpień publicznych. Prowadzi cykliczne szkolenia dla pracowników z umiejętnego budowania relacji z klientem. Podstawą tych treningów jest założenie, że aby umieć dbać o dobre samopoczucie klienta należy umieć dbać o własne zasoby energetyczne, mieć świadomość własnych stanów emocjonalnych i umiejętność rozładowywania własnych napięć.
Jest propagatorem pracy z ciałem i idei dbania o siebie w ciągły sposób, aby nie musieć sięgać po doraźne środki.

Warsztat adresowany do liderów, managerów, właścicieli firm oraz osób zainteresowanych trwałą poprawą umiejętności zarządzania własnym stresem w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Praca podczas warsztatu oparta jest na organicznym podejściu do stresu i buduje podstawy wiedzy i umiejętności służących do:
• codziennego zarządzania stresem, aby móc umiejętnie go rozpuszczać i zapobiegać napięciom w przyszłości
• rozpoznawania emocji i potrzeb trudnego rozmówcy, aby umiejętnie je rozbrajać i rozpoczynać rozmowę z poziomu wzajemnego zrozumienia
• prowadzenia rozmowy w taki sposób, aby móc odkrywać nowe rozwiązania, wychodzić ze schematów i budować swobodną atmosferę służącą wymianie informacji

PROGRAM WARSZTATU:
Zarządzanie stresem: „moje prywatne BHP”
• Jak sobie pościelisz tak się wyśpisz – rozbrajanie własnych mechanizmów tworzenia napięć
• Umiejętność uprzedzania nadchodzącego stresu poprzez odczytywanie sygnałów z ciała
• „Pauza” jako narzędzie do oszczędzania czasu i energii – jak wykorzystywać autorefleksję

Emocje i potrzeby – komunikaty niewerbalne
• Rozpoznawanie emocji jako narzędzie do zapobiegania kryzysom
• Odczytywanie intencji i gier emocjonalnych rozmówcy
• Niewspierające nawyki myślowe i odruchy ciała– jak je modyfikować

Swobodna komunikacja – dialog równorzędnych partnerów
• Rola przestrzeni w dialogu – jak bezstresowo brać i oddawać inicjatywę
• Werbalne sposoby łagodzenia napięć
• Narzędzia ułatwiające poszukiwanie nowych rozwiązań podczas rozmowy Warsztat jest przewidziany na 4 godziny i ma formę interaktywnego wykładu oraz ćwiczeń opartych na praktycznych przykładach z zakresu zarządzania stresem i budowania relacji.

Warsztat jest przewidziany na 4 godziny i ma formę interaktywnego wykładu oraz ćwiczeń opartych na praktycznych przykładach z zakresu zarządzania stresem i budowania relacji.

warsztat-1Linia życia – jak być liderem w dzisiejszym świecie
zajęcia prowadzone przez pana Marcina Sitka

Trener, coach, mentor, doświadczony menadżer i konsultant w zakresie zarządzania. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, psychologii zarządzania oraz technik sprzedaży i negocjacji. Jako coach posiada certyfikat Polskiej Izby Coachingu. Jest absolwentem kursów z zakresu psychologii w tym kursu psychoterapii w nurcie Psychologii Procesu.

Przez 20 Lat zdobywał praktykę jako menadżer na wszystkich szczeblach zarządzania, od kierowania kilkuosobowymi zespołami do zasiadania w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego w tym również notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od blisko 5 lat skupia swoją aktywność na pracy z ludźmi, nad rozwojem ich kompetencji menadżerskich oraz na pracy z rozwojem zespołów.

Jako praktyk biznesu współpracuje z dr. Zenonem Waldemarem Dudkiem (wydawnictwo ENETEIA) przy tworzeniu autorskiego programu rozwoju liderów LINIA ŻYCIA skupiając się na tworzeniu praktycznych narzędzi treningowych i rozwojowych dla menadżerów. Współpracuje jako trener z firmami szkoleniowymi i consultingowymi (m.in. Stainer Consulting, BDO Polska, Akademia MDDP i inne). W indywidualnej pracy rozwojowej szczególnie skupia się na budowaniu świadomej motywacji wewnętrznej wykorzystując oprócz narzędzi coachingowych również testy motywacji wewnętrznej (m.inn REIS Motivation Profile, MBTI, test wewnętrznego bohatera) oraz wspierając klienta jako mentor w budowaniu własnych narzędzi pracy menadżerskiej.

W swoim podejściu skupia się na wypracowaniu praktycznych i trwałych metod osiągania celów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi. Holistyczne podejście i szerokie doświadczenie pozwalają na elastyczne dostosowanie metody pracy do specyfiki sytuacji i potrzeb klienta. Szczególnie bliska jest mu praca nad rozwojem zespołów z wykorzystaniem bogatego zakresu narzędzi coachingowych, trenerskich i menadżerskich oraz własnego doświadczenia. Osiąga pozytywne efekty w pracy z zespołami przechodzącymi przez proces zmian oraz dotkniętymi kryzysem. W pracy z ludźmi skupia się na oferowaniu praktycznych i skutecznych narzędzi do codziennej pracy. Potrafi nawiązywać dobry kontakt i relacje wspierające proces zmian.

Warsztat jest adresowany do liderów biznesu, liderów pracujących w instytucjach i organizacjach oraz osób zainteresowanych wszechstronnym rozwojem zawodowym i osobistym. Warsztat uczy aktywnej wyobraźni i indywidualnych strategii kreatywnego myślenia.

Pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania:
• jak wykorzystać potencjał osobistego rozwoju dzięki kreatywnej wyobraźni i strategiom kreatywnego myślenia
• jakie są kluczowe kompetencje psychologiczne lidera i menedżera, budowane na modelach kreatywnego myślenia i działania
• jakie strategie wpływają na rozwój, a jakie służą integracji linii życia zawodowego i prywatnego
• jak można rozwijać komunikację kreatywną, dialog i współpracę i czym jest zarządzanie transformacyjne
• jak kreatywnie działać w sytuacjach trudnych i kryzysach na drodze lidera i menedżera
• jak stać się kreatywnym liderem w kolejnych fazach linii życia

PROGRAM WARSZTATU:
• Kreatywne budowaniu wizji i autonomii rozwoju własnego i organizacji,
• Sztuka pokonywania kryzysów i przeciwstawiania się niesprzyjającym okolicznościom.
• Przywódca jako twórca i kontynuator tradycji, pełniący rolę kreatora linii życia innych i wizjonera przyszłości.
• Rola wzorców w zarządzaniu realizacją długoterminowych celów, idei i wartości.
• Przywódca jako twórca nowej epoki w życiu instytucji i organizacji.
• Droga do rozwoju lub stagnacji i kryzysu.
• Kreatywne strategie lidera pozwalające łączyć wszechstronny rozwój i integrację zespołu. Grupy interesów, efekt tłumu, zespół indywidualności i wspólnota wartości jako etapy
rozwoju współpracy.
• Kreatywna świadomość lidera jako wartość firmy.
• Cztery podstawowe pola rzeczywistości psychicznej i cztery złote strategie myślenia komunikacji i działania

Warsztat jest przewidziany na 4 godziny i ma formę interaktywnego wykładu opartego na praktycznych przykładach z dziedziny zarządzania.

warsztat-1Metody identyfikacji pereł – warsztaty dla kupujących
zajęcia prowadzone przez Piotra Denejko, eksperta pereł,
rzeczoznawcy SRJ, właściciela sklepu gemlord.pl

W swojej praktyce rzeczoznawcy spotykam się ze smutną rzeczywistością, w której 99% Klientów, zwracających się do mnie z prośbą o poradę lub ocenę pereł zostało wcześniej oszukanych lub dokonało zakupu dalekiego od racjonalnego wyboru. Imitacje pereł zakupione w markowej sieci sklepów jubilerskich, oszustwa przy zakupach w trakcie wyjazdów zagranicznych (nieraz uwiarygodnianych przez opinię lokalnego „rzeczoznawcy”), plaga oszustw w internecie gdzie 99% ofert jest nieuczciwych (badanie przeprowadzone przez CPAA wykazało 100% nieuczciwych ofert), bardzo mierny poziom jakościowy pereł dostępnych w handlu – to tylko fragmentaryczny obraz smutnej sytuacji na rynku perłowym, która bardzo negatywnie wpływa na postrzeganie tych pięknych i cennych kamieni.

Jak kupić naprawdę piękne perły? Jak rozpoznać oszustwo?

Wobec wyrafinowanych technik fałszowania pereł, niektóre z metod identyfikacji wymagają badań laboratoryjnych, istnieją jednak proste – i na ogół nieznane laikom – sposoby pozwalające na rozpoznanie oszustwa w większości przypadków. Wielu z tych metod – z powodzeniem stosowanych przez rzeczoznawców – może nauczyć się każdy i o takich metodach opowiem zainteresowanym w trakcie warsztatów. Nie będę uczył Państwa metod „chałupniczych” takich jak pocieranie pereł o zęby – po raz pierwszy w Polsce udostępnię

Państwu wiedzę zarezerwowaną dla ekspertów. Powiedzmy to jasno – po warsztatach nie zostaną Państwo rzeczoznawcami.

W niektórych przypadkach konieczne są bardziej zaawansowane ekspertyzy, których nie da się nauczyć w krótkim czasie i bez stosowania kosztownych metod. Niektóre z metod, które przedstawię mogą wymagać od Państwa dodatkowych ćwiczeń w domu. Pokażę jednak proste sposoby, dzięki którym zyskają Państwo wiedzę, która pozwoli na bardziej świadome zakupy i fachową rozmowę o perłach w każdym towarzystwie.

Czego będziemy się uczyć? Plan warsztatów obejmie:
• odróżnianie pereł od ich imitacji (metody pozwalające na stuprocentową skuteczność)
• wykrywanie barwienia pereł (w oczywistych przypadkach, dających Kupującemu komfort zakupu)
• metody identyfikacji gatunku pereł (w oczywistych przypadkach, niewymagających zaawansowanych technik)
• podstawową ocenę jakości pereł pozwalającą na ustrzeżenie się przed nieracjonalnym zakupem
Opowiem również o metodach stosowanych przez laboratoria badawcze – nie będą one możliwe do zastosowania przez aika, pozwolą one jednak wyobrazić sobie trudność z ekspertyzą szczególnie trudnych przypadków.

Top