warsztat-1
„Hot spot” czyli co sprzedajesz swojemu rozmówcy? 

Warsztat pomagający rozpuścić stres, oswoić emocje i zadbać o siebie podczas trudnych rozmów biznesowych.  

Warsztat prowadzi Adam Adamonis

Absolwent Akademii Teatralnej, aktor, trener. Specjalizuje się w treningach służących zapobieganiu negatywnym skutkom stresu i pracy pod presją. Prowadzi warsztaty budowania relacji opartej na odblokowywaniu swojego potencjału, oswajaniu emocji, rozpoznawaniu i rozumieniu sygnałów płynących z ciała.

Na warsztaty przychodzą do niego osoby, które m. in. pracują pod dużą presją, poszukują narzędzi do rozpuszczania stresu, przygotowują się do prowadzenia programów telewizyjnych czy do trudnych wystąpień publicznych. Podstawą tych treningów jest efektywniejsze dbanie o własne zasoby energetyczne, świadomość własnych stanów emocjonalnych i umiejętność rozładowywania własnych napięć psychofizycznych.

Warsztat adresowany do liderów, managerów, właścicieli firm oraz osób zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym.

PROGRAM WARSZTATU:

Warsztat adresowany do liderów, managerów, właścicieli firm oraz osób zainteresowanych trwałą poprawą umiejętności zarządzania własnym stresem w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych. Praca podczas warsztatu oparta jest na organicznym podejściu do stresu i buduje podstawy wiedzy i umiejętności służących do:

• codziennego zarządzania stresem, aby móc umiejętnie go rozpuszczać i zapobiegać napięciom w przyszłości
• rozpoznawania emocji i potrzeb trudnego rozmówcy, aby umiejętnie je rozbrajać i rozpoczynać rozmowę z poziomu wzajemnego zrozumienia
• prowadzenia rozmowy w taki sposób, aby móc odkrywać nowe rozwiązania, wychodzić ze schematów i budować swobodną atmosferę służącą wymianie informacji

warsztat-1Linia życia – jak być liderem w dzisiejszym świecie
zajęcia prowadzone przez pana Marcina Sitka

Trener, coach, mentor, doświadczony menadżer i konsultant w zakresie zarządzania. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, psychologii zarządzania oraz technik sprzedaży i negocjacji. Jako coach posiada certyfikat Polskiej Izby Coachingu. Jest absolwentem kursów z zakresu psychologii w tym kursu psychoterapii w nurcie Psychologii Procesu.

Przez 20 Lat zdobywał praktykę jako menadżer na wszystkich szczeblach zarządzania, od kierowania kilkuosobowymi zespołami do zasiadania w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego w tym również notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od blisko 5 lat skupia swoją aktywność na pracy z ludźmi, nad rozwojem ich kompetencji menadżerskich oraz na pracy z rozwojem zespołów.

Jako praktyk biznesu współpracuje z dr. Zenonem Waldemarem Dudkiem (wydawnictwo ENETEIA) przy tworzeniu autorskiego programu rozwoju liderów LINIA ŻYCIA skupiając się na tworzeniu praktycznych narzędzi treningowych i rozwojowych dla menadżerów. Współpracuje jako trener z firmami szkoleniowymi i consultingowymi (m.in. Stainer Consulting, BDO Polska, Akademia MDDP i inne). W indywidualnej pracy rozwojowej szczególnie skupia się na budowaniu świadomej motywacji wewnętrznej wykorzystując oprócz narzędzi coachingowych również testy motywacji wewnętrznej (m.inn REIS Motivation Profile, MBTI, test wewnętrznego bohatera) oraz wspierając klienta jako mentor w budowaniu własnych narzędzi pracy menadżerskiej.

W swoim podejściu skupia się na wypracowaniu praktycznych i trwałych metod osiągania celów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi. Holistyczne podejście i szerokie doświadczenie pozwalają na elastyczne dostosowanie metody pracy do specyfiki sytuacji i potrzeb klienta. Szczególnie bliska jest mu praca nad rozwojem zespołów z wykorzystaniem bogatego zakresu narzędzi coachingowych, trenerskich i menadżerskich oraz własnego doświadczenia. Osiąga pozytywne efekty w pracy z zespołami przechodzącymi przez proces zmian oraz dotkniętymi kryzysem. W pracy z ludźmi skupia się na oferowaniu praktycznych i skutecznych narzędzi do codziennej pracy. Potrafi nawiązywać dobry kontakt i relacje wspierające proces zmian.

Warsztat jest adresowany do liderów biznesu, liderów pracujących w instytucjach i organizacjach oraz osób zainteresowanych wszechstronnym rozwojem zawodowym i osobistym. Warsztat uczy aktywnej wyobraźni i indywidualnych strategii kreatywnego myślenia.

Pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania:
• jak wykorzystać potencjał osobistego rozwoju dzięki kreatywnej wyobraźni i strategiom kreatywnego myślenia
• jakie są kluczowe kompetencje psychologiczne lidera i menedżera, budowane na modelach kreatywnego myślenia i działania
• jakie strategie wpływają na rozwój, a jakie służą integracji linii życia zawodowego i prywatnego
• jak można rozwijać komunikację kreatywną, dialog i współpracę i czym jest zarządzanie transformacyjne
• jak kreatywnie działać w sytuacjach trudnych i kryzysach na drodze lidera i menedżera
• jak stać się kreatywnym liderem w kolejnych fazach linii życia

PROGRAM WARSZTATU:
• Kreatywne budowaniu wizji i autonomii rozwoju własnego i organizacji,
• Sztuka pokonywania kryzysów i przeciwstawiania się niesprzyjającym okolicznościom.
• Przywódca jako twórca i kontynuator tradycji, pełniący rolę kreatora linii życia innych i wizjonera przyszłości.
• Rola wzorców w zarządzaniu realizacją długoterminowych celów, idei i wartości.
• Przywódca jako twórca nowej epoki w życiu instytucji i organizacji.
• Droga do rozwoju lub stagnacji i kryzysu.
• Kreatywne strategie lidera pozwalające łączyć wszechstronny rozwój i integrację zespołu. Grupy interesów, efekt tłumu, zespół indywidualności i wspólnota wartości jako etapy
rozwoju współpracy.
• Kreatywna świadomość lidera jako wartość firmy.
• Cztery podstawowe pola rzeczywistości psychicznej i cztery złote strategie myślenia komunikacji i działania

Warsztat jest przewidziany na 4 godziny i ma formę interaktywnego wykładu opartego na praktycznych przykładach z dziedziny zarządzania.

RODO w praktyce – szkolenia w kwietniu i maju

Szkolenie jest adresowane do:

 • Pracowników firm odpowiadających za tworzenie procedur rejestracji i przetwarzanie danych osobowych

 • Osób wykonujących pracę wymagającą dostępu do danych osobowych

 • Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z przetwarzaniem danych osobowych klientów, kontrahentów lub pracowników.

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę, która pozwoli im we właściwy sposób przygotować się do zmian, jakie niesie ze sobą wprowadzenie nowych regulacji w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Szkolenie ma wymiar czysto praktyczny, jest przygotowane i prowadzone przez osobę
z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie zarządzania przetwarzaniem i bezpieczeństwem danych osobowych.

RAMOWY PLAN SZKOLENIA

Część 1.

Wstęp

Przedstawienie trenera i omówienie programu warsztatów. Dyskusja na temat zagadnień i problemów praktycznych ważnych z punktu widzenia uczestników warsztatów

Część 2.

Co to jest RODO?

 • Przedmiot i cele reformy przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Omówienie najważniejszych pojęć z zakresu RODO

Część 3.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 • Prawo do przejrzystości danych
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawa związane z profilowaniem danych

Część 4.

Obowiązki administratora danych

 • Zasady ogólne
 • Podstawa prawna przetwarzania danych
 • Realizacja obowiązku informacyjnego
 • Ocena skutków naruszenia
 • Szacowanie ryzyka
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych

Część 5.

Podstawowe zasady tworzenia procedur wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych

 • Instrukcja bezpieczeństwa danych
 • Zakres procedur szczegółowych
 • Zależności pomiędzy procedurami
 • Przykłady procedur
 • Rola ABI
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Część 6.

Podsumowanie i dyskusja

TERMINY:

13; 14; 18; 20; 21; 27; 28 kwietnia 2018

7; 11; 12; 14; 18; 19 maja 2018

CENA:

Cena podstawowa szkolenia od jednej osoby – 500,- zł netto

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego uczestnika – 480,- zł netto

Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po wpłacie 100% ceny szkolenia.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Godziny szkolenia 10:00-16:00

Szkolenie jest prowadzone w grupach do 15 osób

Miejsce szkolenia – Warszawa

DODATKOWE INFORMACJE I ZAPISY:

Kontakt przez stronę internetową: www.koktajlkobietsukcesu.pl

Kontakt mailowy: szkolenia@topicconsulting.co.uk

Kontakt telefoniczny: 786 864 735

Nr Konta: 78114020170000490207720685  w tytule „szkolenie i termin”

Top